http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ อาจารย์และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๓ คน
ได้มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีนายสำเริง 
แซ่ตัน  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมชาวนาชั้นนำ ปี ๒๕๕๖
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการเป็นแกนนำชาวนาชั้นนำ "
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ดร.อภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และโครงการหมู่บ้านชุมชน
ต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดพัทลุง
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นักเรียนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จำนวน ๙๐ คน
ได้มาเรียนรู้วิชาการทำนา เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
อ่านเพิ่มเติม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา