http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้จัดประชุมผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการ/
ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
อาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี นายสุวัฒน์
เจียระคงมั่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
เป็นประธานในการประชุม และในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ๗๗ ปี ๗ วัด ๗ ศูนย์วิจัยข้าว

 

วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมจัดสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.บริบูรณ์  สมฤทธิ์ ที่ปรึกษา
กรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา

 

ระหว่างวันที่ ๒-๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิชาเอกพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน ๑๖ คน
และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ คน ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน

 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้เข้าร่วมบริการทางวิชาการด้านข้าว ในโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าบอนต่ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าบอน
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา