http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้
ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อพิจารณา
โครงการวิจัยปี ๒๕๕๘ โดยมี ดร.ทวี  คุปต์กาญจนากุล
และดร.บริบูรณ์  สมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมการข้าว
เข้าร่วมพิจารณาด้วย

 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณาจารย์ภาควิชา
การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  และนักศึกษาจาก South China
Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จำนวน ๗ คน ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
จัดนิทรรศการ เรื่อง ข้าวสังข์หยดพัทลุง
การผลิตข้าวอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิตข้าว
ในงานประชุมสัมมนาการขับเคลื่่อนยุทธศาสตร์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙

 


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับ
คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนเหวียน บินห์
เคียม มหานครฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และโรงเรียนสตรีพัทลุง ได้มา
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงนาทดลอง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา