http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ให้การต้อนรับ
และบรรยายงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแก่คณะนักเรียน
และอาจารย์โรงเรียนควนพระสาครินทร์ อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งได้เข้าเยี่ยนชมและศึกษา
ดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิชิต  พันธุรัตน์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย
นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและคณะ ได้ร่วมกันแถลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ข้าวพันธุ์ใหม่ พันธุ์กข๕๕ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

 


นายอนุรักษ์  ทองเด็จ นายชัยชนะ  ไตรภูมิ นักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสงขลา และนายศักดิ์ณรงค์  ชูศิริ
นายวิชิต  แสงสุรินทร์ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง ได้เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกรั้ววิทยาลัย

 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำคณะเข้าร่วมงาน
และจัดนิทรรศการด้านข้าวในงานพิธีเปิดโรงเรียนชาวนา
ณ บ้านนายก้อหลัด  บุญมี  บ้านเลขที่ ๒๑๘ หมู่ที่ ๑
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมี
นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา