http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
ภาคปฏิบัติการคัดเลือกพันธุ์ข้าวให้กับ
นักวิชาการรุ่นใหม่ในกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้
เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ข้าว
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ระหว่างวันที่
๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
ในงานรณรงค์การผลิตข้าวพื้นเมือง ปี ๒๕๕๗
(วันเก็บเกี่ยวข้าวอัลฮัมสตูล) ณ บ้านเกตรี หมู่ที่ ๓
ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล ตามโครงการส่งเสริม
ด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

 

วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้
ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและ
ปัญหาอุปสรรคของโครงการวิจัยและ
งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

 

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๔ คน ได้มาศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ด้านพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน นาชลประทาน
และได้ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา