http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้นำคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาและปลูกผัก จำนวน ๓๓ คน
ศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มปลูกข้าว
สังข์หยดอินทรีย์ ม.๕ บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  ได้เข้าร่วมบริการ
ทางวิชาการด้านข้าวในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร ปี ๒๕๕๗ ณ สำนักสงฆ์ธารทิพย์ ม.๔ ต.คลองทรายขาว
อ.กงหรา จ.พัทลุง เพื่อเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถือ
การบริการทางวิชาการพร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

 

ระหว่างวันที่ ๕-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จำนวน ๓ คน คือ นายธันทิมาศ  สีสุข  นางสาวมาริสา  จิระดม
นางสาวอริสา  ไชยเพ็ชร ได้เข้ารับการฝึกงานภาคสนาม
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์

 


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ อาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ คน ได้มาศึกษา
ดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว งานโรคข้าว งานวิทยาการ
ด้านพันธุ์ และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา