http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำคณะเข้าร่วมงาน
และจัดนิทรรศการด้านข้าวในงานพิธีเปิดโรงเรียนชาวนา
ณ บ้านนายก้อหลัด  บุญมี  บ้านเลขที่ ๒๑๘ หมู่ที่ ๑
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมี
นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนชาวนา จำนวน ๓๕ คน
ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตร "สร้างองค์ความรู้ด้านการทำนา"
ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยสำนักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้โครงการ
สร้างทายาทสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมด้านการทำนา

 


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง
ในงานพิธีทำขวัญข้าวและร่วมลงนามรับรองธรรมนูญข้าว
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว หมู่ที่ ๖
ตำบลท่ามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

 

วันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าว กข๕๕ ในงาน
รับขวัญแม่โพสพ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวพันธุ์ใหม่ กข๕๕
แก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจ

 


วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ฯพณฯ องคมนตรี
(พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์) ได้ตรวจเยี่ยม
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง ในส่วนของงานข้าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา