http://ptl.brrd.in.th/web/

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสถาพร  ตัมพวิสฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำคณะเข้าร่วม
บริการทางวิชาการด้านข้าวในโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗  ณ เทศบาลตำบล
เขาหัวช้าง ม. ๕ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นักเรียนศึกษาสงเคราห์พัทลุง
ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน ๒๖ คน และ
นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน
๘๐ คน ได้มาศึกษาเรียนรู้วิชาการทำนา และฝึกปฏิบัติ
การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้กล่าวต้อนรับ
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง จำนวน ๒๕ คน ได้มาศึกษาดูงานด้าน
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และปีที่ ๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ต.ควนมะพร้าว
อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน ๘๐ คน ได้มาเรียนรู้การปลูกข้าว
โดยวิธีโยนกล้าและฝึกปฏิบัติวิธีการตกกล้าโดยการใช้
ถาดเพาะกล้า ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว ให้การต้อนรับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา