http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง
และวิถีชีวิตชาวนาภาคใต้ ในงาน "ดอนประดู่
นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยด" ณ บ้านท่าไหล
หมู่ ๒ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง โดยมี ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด

 


เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ข้าราชการ และ
พนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมแสดง
มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน
คือ นายพยุง  หนูนอง นายเจริญ  ทับทิม และ
นายประนอม  เหมือนเสน

 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด "งานวันเกษตรแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๗" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการกรมการข้าวเรื่อง "การอนุรักษ์
พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองภาคใต้สู่ AEC"

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา