http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๗ คน ได้มาศึกษาดูงาน
ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ Reno Dwi Hapsari รองกงสุล
สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา นำนักวิจัย
กระทรวงอุตสาหกรรมสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาศึกษาดูงาน
ด้านข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
งานวิจัยกับนักวิจัยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เยาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
"อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย"
ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ ภาคใต้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมการข้าว และ
มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๒๑ คน
เข้ามาศึกษาดูงานด้านข้าวเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
โรคข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา