http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ที่ ๕/๒๕๕๘
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสงขลา ได้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่
ดำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน
๒๕ ราย ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) มาศึกษาดูงานด้านข้าว ณ ศูนย์วิจัย
ข้าวพัทลุง

 

วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วม
จัดสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๘
ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
และศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.สุวัฒน์  เจียระคงมั่น
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา