http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
และข้าวพันธุ์ใหม่ กข๕๕ ในงาน เกษตรร่วมใจบริการ
ประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี และงานเทศกาลผลไม้
จังหวัดพัทลุง ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
โดยมี ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานในพิธีเปิดและได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านข้าว

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะพิธีถวายราชสดุดีพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรรษา
ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง และเมื่อเสร็จพิธี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะ ได้ให้เกียรติ
เยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านข้าวสังข์หยดพัทลุงเฉลิมพระเกียรติ

 

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยคณะ
ได้เข้าร่วมให้บริการทางวิชาการด้านข้าวในโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗
ณ เทศบาลตำบลโคกม่ง ตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา