http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด "งานวันเกษตรแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๗" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการกรมการข้าวเรื่อง "การอนุรักษ์
พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองภาคใต้สู่ AEC"

 

วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
และข้าวพันธุ์ใหม่ กข๕๕ ในงาน เกษตรร่วมใจบริการ
ประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี และงานเทศกาลผลไม้
จังหวัดพัทลุง ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
โดยมี ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานในพิธีเปิดและได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านข้าว

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะพิธีถวายราชสดุดีพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรรษา
ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง และเมื่อเสร็จพิธี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะ ได้ให้เกียรติ
เยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านข้าวสังข์หยดพัทลุงเฉลิมพระเกียรติ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา