http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 


เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะอาจารย์และ
นักเรียนโรงเรียนพัทลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๓๒ คน ได้มาศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการทำนาข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  อ่านเพิ่มเติม

 


ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ออกจุดบริการร่วมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ บริการด้านเครื่องดื่มและบริการด้านเกษตร
ณ บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง มีผู้รับบริการ
จำนวน ๔๗ ราย  อ่านเพิ่มเติม

 


เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว
ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา