http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ นักศึกษาภาควิชาการ
จัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จำนวน ๖๓ คน ได้เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานด้านแมลงศัตรูข้าว ณ แปลงนาทดลอง
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกลุ่มศูนย์วิจัยข้าว
ภาคกลาง ภาคตะวันตกและตะวันออก ได้ติดตามการ
ดำเนินงานวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๘
ได้เยี่ยมชมแปลงทดลองและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้
เข้าร่วมให้บริการทางวิชาการด้านข้าวในโครงการ 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๘
ณ วัดท่ามะเดื่อ หมู่ ๔ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา