http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 


เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะอาจารย์และนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
จำนวน ๙๐ คน ได้มาศึกษาดูงานการปลูกข้าวสังข์หยด
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพร้อมด้วย
นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้และคณะกรรมการตรวจนา
พันธุ์ ได้ติดตามตรวจนาพันธุ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและ
เมล็ดพันธุ์หลัก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 นางอารีย์  โสมวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ปฏิบัติงานตรวจราชการในเขตจังหวัดพัทลุง
และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อ
ปรับปรุงดิน ณ แปลงสาธิตและเรียนรู้โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดพัทลุง ตำบลนาปะขอ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และเกี่ยวข้าวพันธุ์สังข์หยด
พัทลุง ร่วมกับหัวหน้าส่วนและข้าราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา