http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมให้
บริการคลินิกข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร หมู่ที่ ๑๑
ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 
ประกาศกรมการข้าว
เรื่อง  ขายทอดตลาดข้าวเปลือก
 

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรและชี้แจงโครงการ
บริการจัดการน้ำในนาข้าวอย่างประหยัดด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร
บ้านท่าช้าง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา