http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ
และพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เนื่องในวัน
ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้ร่วมกันปลูก
ต้นมะฮอกกานีและต้นพยุง จำนวน ๑๕๐ ต้น อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วม
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชติฯ ณ เทศบาลตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่
โดยการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนา
ชาวนารุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๒ คน
อ่านเพิ่มเติม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา