http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้จัดงานวันสาธิตรณรงค์การใช้น้ำในนาข้าวอย่าง
ประหยัดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงนาเกษตรกร้บานท่าช้าง
หมู่ที่ ๕ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดยให้บริการวิชาการ
ด้านข้าว ณ วัดชายคลอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบล
ควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ
และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา