http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

 

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือก
 

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่
โดยการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนา
ชาวนารุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๒ คน
อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ นายสถาพร
ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำ
คณะเข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าว
พื้นเมืองภาคใต้และการปลูกข้าวตามระบบ GAP
ในงาน "คืนเรินข้าวพื้นเมืองนาปะขอ" ณ กลุ่มอนุรักษ์
และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ อ่านเพิ่มเติม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา