http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาล
ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ได้นำเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน มาศึกษาดูงาน
เรื่องการทำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตำบล
ดอนประดู่ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตัวแทนยุวชาวนารุ่นใหม่
ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔ คน มีนายกอฟฟารี  บุญมี
นางสาวกาญจนา  เรืองสง นางสาวพิมพ์พร  พรหมขจร
และนายภูมิพิพัฒน์  พลไชย เข้าร่วมประชุมสัมมนา
เครือข่ายผู้นำองค์ชาวนาฯ

 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อหารือ
และเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการข้าว
ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา