http://ptl.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๑
หนังสือข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม ๒

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่...
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้
ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการข้าว ประจำปี ๒๕๕๙ ประกอบ
ด้วย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ณ โรงแรม
วี แอล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี
นายอลงกรณ์  กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน
พิธีเปิดการสัมมนา  อ่านเพิ่มเติม

 

มื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและ
พนักงาน ได้ให้การต้อนรับ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์
อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้บรรยายสรุป
ผลการดำเนินงานโครงการ    อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงพร้อมคณะ ได้เข้าร่วมและ
จัดนิทรรศการเรื่อง ข้าววัชพืช ในงานวันเปิด
หมู่บ้านและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
หมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยบุรี
ณ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา